Formulář pro identifikaci veterinárních lékařů ke sběru dat o antimikrobních léčivých přípravcích použitých u sledovaných druhů zvířat (skot, prase domácí, kur domácí, krůta domácí)
Vyplní pouze veterinární lékaři, kteří vykonávají veterinární činnost u níže uvedených sledovaných druhů zvířat a typů chovů.


Souhlas je udělován v souladu s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) správcům osobních údajů, kterými jsou Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, IČO: 000 19 453, se sídlem Hudcova 232/56a, 621 00 Brno – Medlánky ve spojení s Komoru veterinárních lékařů, IČO: 44015364, se sídlem Novoměstská 1965/2, 621 00 Brno – Řečkovice).

Formuláře ke stažení zde:

https://www.uskvbl.cz/cs/inspekce/hlaseni-pro-sber-udaju-o-lecivych-pripravcich/Sber-udaju-lecive-pripravky

PDF

WORLD

Vyplněné formuláře a jakékoliv dotazy týkají se povinností v oblasti sběru a hlášení údajů prosím zasílejte na mailovou adresu, kterou za tímto účelem ÚSKVBL zřídil – pouzitileciv@uskvbl.cz